Kurs Efektywnego Uczenia Się

Studium Pamięci Rozumek zaprasza na kursy ułatwiające naukę dla wszystkich grup wiekowych. Oferowane przez nas kursy Efektywnego Uczenia Się są dostosowane do potencjału i możliwości uczestników naszych zajęć.

Zajęcia dla dzieci

 • Sześciolatki - kurs "Będę pierwszakiem"
 • Dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III - kurs "Uczymy się bawiąc"
 • Dzieci ze szkół podstawowych z klas IV-VI - kurs "Wiem jak się uczyć"

(kursy 9 miesięczne)

Zajęcia dla młodzieży

 • Młodzież gimnazjalna - kurs "Jestem asertywny" (24 godziny zajęć) oraz kurs "Nauka bez tajemnic" (6-7 miesięcy zajęć)
 • Młodzież ponadgimnazjalna - kurs "Nauka bez tajemnic" (6-7 miesięcy zajęć) oraz kurs "Chcesz osiągnąć sukces? Czytaj szybciej!" (3 miesiące zajęć)

Cele i Efekty Kursu Efektywnego Uczenia

Nowatorskie  programy edukacyjne "Uczymy Się Bawiąc", "Wiem Jak Się Uczyć" oraz "Nauka Bez Tajemnic" pozwalają doskonalić wszystkie funkcje poznawcze dzieci i młodzieży: pamięć, uwagę, spostrzeganie oraz twórcze i logiczne myślenie.

Podstawą programów są polskie i zagraniczne osiągnięcia naukowe z zakresu psychologii uczenia się i pamięci oraz doświadczenia nauczycieli z wieloletnim stażem zawodowym.

Proponowane przez nas programy obejmują szereg obszarów:

 • rozwijają umiejętność czytania usprawniając jego rozumienie i zapamiętywanie;
 • wzbogacają słownictwo;
 • doskonalą umiejętność koncentracji uwagi i spostrzegania;
 • zwiększają zakres i trwałość pamięci;
 • wprowadzają techniki zapamiętywania;
 • stymulują twórcze myślenie;
 • kształtują wyobraźnię;
 • rozwijają zdolność logicznego myślenia;
 • eliminują błędy ortograficzne;
 • zapoznają z metodami ułatwiającymi naukę języków obcych;
 • uczą konstruowania Map Myśli (nielinearny sposób notowania);
 • przygotowują do wystąpień na akademiach i konkursach;
 • uczą osiągania stanu relaksu;
 • rozwijają myślenie pozytywne i motywację;
 • usprawniają pracę mózgu (kinezjologia edukacyjna).

Efekty kursu Szybkiego Czytania:

 • trwałe zapamiętywanie po jednorazowym przeczytaniu dużej ilości informacji;
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
 • poprawa ocen szkolnych;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • umiejętność współdziałania z grupą;
 • łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych dzięki wzbogaceniu słownictwa;
 • umiejętność rozwiązywania zadań z przedmiotów ścisłych;
 • zapamiętywanie dużej ilości słów z języków obcych;
 • czytanie z pełnym zrozumieniem co najmniej trzykrotnie szybciej niż dotychczas;
 • poprawa sprawności ortograficznej;
 • zdolność odczytywania, nazywania i wyrażania uczuć.

Masz pytania? Zadzwoń do nas 728 812 707  napisz biuro@rozumek.pl lub skorzystaj z Formularza Kontaktowego.