Klasy 7 i 8 szkoły podstawowej

Ze względu na doświadczenia i obserwacje w pracy z uczniami z tej grupy wiekowej, na początku proponujemy udział w kursie "Jestem asertywny". Na program składają się 24 godziny ćwiczeń, które są wypracowane w zależności od grupy w blokach 2, 3 a nawet 5 godzinnych. Sposób prowadzenia zajęć jest elastyczny ponieważ najważniejsze są postępy uczestników i ich tempo pracy.

Umiejętność współdziałania w grupie, stawiania sobie celów oraz konsekwentne dążenie do ich uzyskania to istotne elementy naszych zajęć. Bardziej dojrzałe podejście do nauki uzyskane dzięki tym ćwiczeniom będzie istotnym czynnikiem, który umożliwia świadome uczestnictwo w zajęciach z technik pamięciowych i alternatywnych sposobów uczenia się tj. w kursie "Nauka bez tajemnic".

 

Szkoły średnie (liceum, technikum, szkoły branżowe)

Programy "Nauka bez tajemnic" oraz "Chcesz osiągnąć sukces? Czytaj szybciej!" obejmują swoim zakresem następujące zagadnienia:

 • Zwiększają PRĘDKOŚĆ CZYTANIA przyspieszając percepcję tekstu, usprawniając jego rozumienie i zapamiętywanie;
 • Wprowadzają TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA wykorzystujące naturalne skłonności naszego umysłu;
 • Zwiększają TRWAŁOŚĆ PAMIĘCI (zapamiętywanie głównych wątków wykładów, dat, nazwisk, numerów telefonów, itp.);
 • Zapoznają z metodami UŁATWIAJĄCYMI NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH;
 • Doskonalą umiejętność KONCENTROWANIA UWAGI nawet w niesprzyjających okolicznościach;
 • Rozwijają zdolność LOGICZNEGO I KREATYWNEGO MYŚLENIA, wnioskowania i dedukcji;
 • Kształtują WYOBRAŹNIĘ poprzez manipulowanie obiektami wyobraźni, rozwiązywanie problemów wymagających posłużenia się myśleniem przestrzennym;
 • Stymulują TWÓRCZE MYŚLENIE, rozwija oryginalność myślenia;
 • WZBOGACAJĄ SŁOWNICTWO;
 • Uczą wskazywania i opisywania faktów dostrzegania zależności i związków przyczynowo – skutkowych między nimi;
 • Uczą STOSOWANIA ZINTEGROWANEJ WIEDZY i umiejętności rozwiązywania nietypowych zadań problemowych;
 • Przygotowują do WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – konstruowania wypowiedzi ustnych, referatów, przemówień, pokonywania tremy;
 • Uczą osiągania STANU RELAKSU;
 • Uczą alternatywnych METOD NOTOWANIA;
 • Rozwijają MYŚLENIE POZYTYWNE I MOTYWACJĘ.

Proponowane zajęcia to dwuetapowy kurs na który składają się programy:

"Nauka bez tajemnic" (6 lub 7 miesięcy zajęć, spotkania raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe),

Na kursie młodzież poznaje takie techniki i metody uczenia się, które skracają czas nauki, umożliwiają przygotowanie do wszelkiego rodzaju testów, egzaminów w tym matury. Poprzez ćwiczenia rozwijane są zdolności, a także niwelowane problemy. Nasi słuchacze z radością odkrywają ogromny potencjał swojego umysłu, a co najważniejsze uczą się z niego korzystać w pełni.

"Chcesz osiągnąć sukces? Czytaj szybciej!"

Spotkania raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe. Małe grupy do 12 osób. Bardzo dobre warunki pracy, w cenie kursów wszystkie potrzebne materiały do ćwiczeń. Możliwe terminy zajęć od poniedziałku do soboty w zależności od potrzeb. (Informacje o programie na stronie Szybkie czytanie)

Masz pytania? Zadzwoń do nas 728 812 707 napisz biuro@rozumek.pl lub skorzystaj z Formularza Kontaktowego.