Gabinet Logopedyczny "ROZUMEK" w Opolu

nieczynny do odwołania

Diagnoza logopedyczna – ocena stanu mowy dziecka

Celem diagnozy jest potwierdzenie lub wykluczenie wystąpienia wad wymowy, zaburzeń komunikacji, które utrudniają albo uniemożliwiają komunikacje językową.

Diagnoza obejmuje następujące elementy:

1. Badania wstępne:

 • wywiad
 • obserwacja
 • orientacyjne badanie mowy

2. Badania uzupełniające – zależnie od rodzaju zaburzenia obejmują:

 • badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych
 • badanie funkcji oddechowych
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie słuchu fonematycznego

3. Badania podstawowe:

 • badanie rozumienia
 • badanie mówienia
 • badanie czytania i pisania

4. Badania specjalistyczne – jeśli zachodzi taka potrzeba, pacjent jest kierowany na badania specjalistyczne do psychologa, pedagoga i innych specjalistów.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje takie wady wymowy jak:

 • Sygmatyzm (seplenienie) – nieprawidłowa wymowa głosek s,z,c,dz, ś,ź,ć,dź, sz,ż,cz,dż
 • Rotacyzm (reranie) – nieprawidłowa wymowa głoski r
 • Kappacyzm i Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głosek k i g
 • Mowa bezdźwięczna – głoski dźwięczne wymawiane są bez udziału wiązadeł głosowych, w postaci ich bezdźwięcznych odpowiedników co prowadzi do deformacji słowa np.: domek-tomek, buda-puta
 • Dyslalia całkowita – nieprawidłowa wymowa kilku lub wielu głosek, co sprawia, że mowa dziecka jest niezrozumiała
 • Bettacyzm – nieprawidłowa wymowa głosek b i p
 • Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
 • Nieprawidłowa wymowa głosek w i f

Celem terapii wad wymowy jest usunięcie niewłaściwych form realizacji głosek i zastąpienie ich poprawnymi, a następnie utrwalenie kolejno w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Terapia opóźnionego rozwoju mowy obejmuje stymulację rozwoju mowy i wszechstronne usprawnianie funkcji mowy. Poprzez właściwe wzorce językowe, postawy i atmosferę wychowawczą dąży się do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju mowy.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci czy też u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona czy utrudniona. Przykłady zaburzeń mowy i komunikacji:

 • AFAZJA – to utrata zdolności mowy, na skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazja spotyka ludzi w różnym wieku, najczęściej ludzi starszych, między innymi na skutek wylewu krwi do mózgu.
 • AUTYZM – to zaburzenia rozwojowe, ujawniające się najczęściej w ciągu pierwszych lat życia, jest spowodowane zaburzeniami neurologicznymi. Dzieci i dorośli z autyzmem mają problemy z porozumiewaniem się z innymi zarówno na poziomie językowym, jak i niejęzykowym.
 • JĄKANIE – jest to zaburzenie płynności mowy, które ujawnia się podczas komunikacji słownej. Objawiające się najczęściej niezamierzonym przerywaniem wypowiedzi, „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształceniem sylab lub całych słów.

Zajęcia z estetycznej logopedii

Zajęcia z estetycznej logopedii skierowane dla młodzieży i dorosłych polegają na korekcji wad wymowy połączone z treningiem prawidłowego oddechu i emisji głosu.

Konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów

Konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów polegające na wyjaśnianiu istoty zaburzenia, instrukcji dotyczącej prowadzenia terapii z dzieckiem lub pacjentem w domu, a także udostępnieniu materiałów potrzebnych do wykonywania tych ćwiczeń.

Kiedy należy udać się do logopedy?

Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy Twoje Dziecko:

 • w wieku 6. miesięcy nie gaworzy;
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów;
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń;
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada, porozumiewa się gestami i krzykiem;
 • między 2. a 3. rokiem życia nie wypowiada prostych zdań;
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y;
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r mówi j;
 • między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek:  l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy;
 • gdy nie poznaje nowych słów , a jego rozwój się zatrzymał;
 • dziecko w nienaturalny sposób zacina się, powtarza poszczególne głoski, sylaby, a nawet całe słowa nie tylko podczas wzburzenia, ale także podczas zwykłych wypowiedzi i towarzyszą temu napięcia ciała, tiki.

Udaj się do logopedy również, gdy Twoja Pociecha:

 • nawykowo oddycha buzią;
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby;
 • gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy;
 • dziecko mówi przez nos, głos jest stłumiony - przyczyną mogą być wady anatomiczne, np.: przerost śluzówki nosa lub skrzywienie jego przegrody, polipy, przerost trzeciego migdałka, rozszczepy podniebienia (niewidoczne, bo podśluzówkowe);

PAMIĘTAJ !
Do logopedy nie jest wymagane żadne skierowanie - im szybciej się zgłosisz, tym lepiej dla Twojego Dziecka.

Masz pytania? Zadzwoń do nas 728 812 707  napisz biuro@rozumek.pl lub skorzystaj z Formularza Kontaktowego.

Logopeda Aneta Chuchmacz

Logopeda, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

Celem mojej  pracy jest zarówno diagnozowanie i korygowanie wad wymowy, nauka właściwego posługiwania się głosem jak i szeroko zakrojona profilaktyka logopedyczna.

Pracuję zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi pacjentami. W swojej praktyce wykorzystuję różne techniki od masaży przez ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne po klasyczne ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

Prowadzona przeze mnie terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a jeżeli zachodzi taka potrzeba może być ona prowadzona również u niego w domu.

Staram się aby pacjenci czuli się ze mną dobrze i bez obaw ćwiczyli i uczyli się prawidłowej wymowy, najczęściej poprzez zabawę. Dążę do tego, żeby nasze spotkania były przyjemnością, a nie kojarzyły się z kolejną wizytą u specjalisty.

Do powadzenia terapii wykorzystuję rozmaite pomoce: od zwykłych odpowiednio dobranych zabawek, poprzez pomoce logopedyczne dostępne na rynku, kończąc na  pomocach multimedialnych, grach obrazkowych i innych materiałach wspomagających rozwój.

Jestem przeciwniczką metod, które opierają się tylko na siedzeniu z dzieckiem przed lustrem i powtarzaniu głosek. W zależności od dziecka, stosuję też odpowiednie metody.

Staram się dobierać takie ćwiczenia, żeby zajęcia były atrakcyjne, i aby dziecko chciało jeszcze pracować w domu z opiekunem: terapia opóźnionego rozwoju mowy, trening emisji głosu, terapia jąkania, terapia zaburzeń mowy, terapia trudności w czytaniu i pisaniu.