Gabinet Pedagogiczny "ROZUMEK" w Opolu

Kiedy jest zalecana diagnoza i terapia pedagogiczna?

Diagnoza i terapia pedagogiczną są zalecana, gdy mimo wkładanego wysiłku i prawidłowego rozwoju intelektu dziecko nie robi oczekiwanych postępów w nauce czytania, pisania czy matematyki.

Kiedy zgłaszać się do pedagoga terapeuty?

Warto się zgłosić do pedagoga terapeuty, jeżeli Twoje dziecko:

  • Wykazuje specyficzne, niekiedy wybiórcze trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki.
  • Mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz znacznego wysiłku wkładanego w naukę nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami.

Czym się zajmuje pedagog terapeuta?

Pedagog terapeuta, systematycznie pracując z dzieckiem i ukierunkowując oddziaływania rodziców, pomaga minimalizować trudności w nauce czytania i pisania poprzez ćwiczenia poprawiające:

  • pracę analizatorów odpowiedzialnych za percepcję wzrokową i słuchową;
  • koordynację wzrokowo - ruchową;
  • uwagę i pamięć.

Jednocześnie, odpowiednio do wieku dziecka i poziomu wymagań szkolnych, pedagog kieruje procesem wyrównywania braków w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania bez błędów oraz poprawą graficznej strony pisma.

Co obejmuje oferta gabinetu pedagogicznego?

Oferta gabinetu pedagogicznego obejmuje:

  • ocenę poziomu wiadomości i umiejętności przedszkolnych oraz szkolnych dzieci i młodzieży;
  • ocenę gotowości szkolnej dzieci;
  • indywidualne zajęcia rozwijające funkcje leżące u podstaw procesu czytania, pisania i liczenia;
  • konsultacje dla Rodziców dotyczących rozwoju dziecka i jego wychowanie.

Masz pytania? Zadzwoń do nas 728 812 707 napisz biuro@rozumek.pl lub skorzystaj z Formularza Kontaktowego.