NOWOŚCI w Rozumku

Wszyscy mamy chyba dosyć zdalnej nauki i siedzenia przed ekranami komputerów. Ostatnie lata pokazały jak ważne są relacje w grupie. Zdobywanie wiedzy, dobre oceny, świetnie zdane egzaminy są bardzo ważne ale…… nie najważniejsze!!Jedną z najważniejszych aktywności była wspólna praca w grupach, interakcje społeczne, kontakt i komunikacja. Technik pamięciowych czy rozwiazywania zadań logicznych można nauczyć się samodzielnie, Rozumek to zdecydowanie więcej! To śmiech, zabawa, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się sukcesami, radzenie sobie z trudnościami. To my: Aleksandra i Trenerki, które rozumiemy dzieci i młodzież, i potrafimy oraz chcemy dać Im to czego potrzebują najbardziej w obecnym świecie: rozwinięcia zdolności poznawczych, inteligencji wielorakich, umiejętności bycia asertywnym, poznania jak uczyć się efektywnie i inteligentnie. Kto z nami był wie, że pracujemy w różnych obszarach: zdobywania wiedzy, zaspokajania ciekawości, ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację, gimnastyki w tym ćwiczeń typu żonglowanie, trenujemy refleks i umiejętności płynnego wypowiadania się, Scenki i zabawy to trening asertywności, rysowanie, budowanie to usprawnianie motoryki, gry logiczne i strategiczne to myślenie logiczne a śmiech i radość to antidotum na panujący stres. ZAPRASZAMY!! 🙂